Sprogvurdering

Opdateret: 2018-01-21 11:43:55

Ifølge dagtilbudsloven skal alle 3-5 årige børn tilbydes sprogvurdering.

I Randers Kommune har man besluttet at tilbuddet om sprogvurdering skal foregå i barnets dagtilbud/dagpleje, og at der anvendes materialet TRAS (tidlig registrering af sprogudvikling). Barnet sprogvurderes når det er 2-3-4 og 5 år.

TRAS belyser områderne: samspil, kommunikation, opmærksomhed, sprogforståelse, sproglig bevidsthed, udtale, ordudvikling og sætningsproduktion.

I Lilleby har vi besluttet at TRAS skemaet bliver drøftet i forbindelse med forældresamtalerne.

Copyright 2017 Spentrup Lilleby