Målsætninger

Opdateret: 2019-12-13 11:39:48 | Målsætninger | Spentrup lilleby

Vores overordnede målsætning er at Lilleby bliver et sted med plads til masser af leg i trygge rammer for alle børn med nærværende, engagerede og faglige voksne, som møder børnene med positivt og åbent sind.

Leg bliver højt prioriteret i Lilleby, da et barn lærer når det leger og et barn får læring ind gennem leg.

Barnet skal føle sig trygt og holdt af, når det kommer i Lilleby. Det sker ved at vi er i stand til at møde barnet med positive forventninger i hverdagen.

Tryghed og tillid er kendetegnet i Lilleby.

Der skal være et varmt og genkendeligt miljø for barnet, som mødes af positive forventninger af de voksne i hverdagen. Børnene imellem lærer at drage omsorg og vise hensyn overfor hinanden, så der opstår tillid.

Det er vores opgave at skabe inspirerende og fleksible rum som understøtter barnets leg, kreativitet og læring, der kan tilpasses de krav, som er for de forskellige aldersgrupper.

Barnet skal opleve at sammen, kan vi mere og vi betyder noget for hinanden.

Det er vores opgave at støtte barnet op i at have forståelse for hinanden, vores forskelligheder samt være tolerant i fællesskabet.

Vi skal inddrage barnet i vore fælles kultur i hverdagen, så barnet oplever sin egen identitet og lærer at rumme andres forskellighed, værdier og normer.

Copyright 2017 Spentrup Lilleby