Børnemiljø

Opdateret: 2018-01-21 11:23:39 | Miljø | Spentrup Lilleby

Et børnemiljø skabes af den gensidige påvirkning der sker mellem omgivelserne og børnene. Det kan findes i rigtig meget f.eks. i naturen, i indretningen, i aktiviteterne ja, overalt hvor børnene er i institutionen. Men for at kunne arbejde professionelt med at koble lærerplaner og børnemiljø sammen har vi valgt nogle punkter ud og tager udgangspunkt i dem.

- Det fysiske børnemiljø

- Det psykiske børnemiljø

- Det æstetiske børnemiljø

Det fysiske børnemiljø er de fysiske rammer, der er indendørs og udendørs. Det er sikkerheds og sundhedsmæssige faktorer som indretning, materialevalg og hygiejne.

Det psykiske børnemiljø er hvordan børnene trives imellem hinanden og trives med de voksne. Her skal vi have fat i begreberne tryghed, fællesskab og venskaber, så der kommer fokus på de sociale kompetencer og dynamikken i børnegruppen.

Det æstetiske børnemiljø er mere omkring hvordan omgivelsers i institutionen påvirker børnene i hverdagen. Hvis man formår at have et inspirerende æstetisk børnemiljø, kan det give børnene udfordrende og positive sanseoplevelser og i sidste ende have betydning for om barnet finder dagtilbuddet motiverende.

I arbejdet med de pædagogiske læreplaner bliver det mere voksenstyret, da det er de voksne, der sætter rammerne for aktiviteterne og målet de vil opnå, hvorimod der i børnemiljøet er mere fokus på at have børneperspektivet som omdrejningspunktet.

Her får børnene medbestemmelse på deres hverdag og på indholdet.

Vi mener, det er vigtigt at koble børnemiljø og læreplaner sammen i det daglige, så de kan berige hinanden og ved at gøre brug af sammentænkningen i hverdagen og øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Her vil vi gøre brug af SMTTE modellen. ( Sammenhæng- Mål- Tegn- Tiltag- Evaluering)

Copyright 2017 Spentrup Lilleby