Pædagogiske værdier

Opdateret: 2018-01-21 10:59:40 | Værdier | Spentrup lilleby

Formålet med at oprette den private institution Lilleby er:

At skabe et sted hvor der er tryghed, omsorg, nærværende og engagerede voksne. Det er meningen at samværet og de nære relationer skal være i højsædet. Vi er omgivet af fantastisk ude område samt en folkeskov, som vil være en naturlig del af vores hverdag at gøre brug af disse. Vi vil gerne gøre børnene skoleklar ved at lege læring ind i hverdagen ved brugen af de 6 læreplaner i aktiviteterne. Krop og bevægelse er et område vi vil have stor fokus på i Lilleby. Vi vil udfordre børnene motorisk ved at gøre brug af området i de fleste aktiviteter i hverdagen.

Vores pædagogiske værdier i Lilleby er:

Omsorg, tryghed, udvikling og trivsel

Vores overordnede målsætning er at Lilleby bliver et sted med plads til masser af leg i trygge rammer for alle børn med nærværende, engagerede og faglige voksne, som møder børnene med positivt og åbent sind. Leg bliver højt prioriteret i Lilleby, da et barn lærer, når det leger og et barn gerne må lege, mens det lærer. Barnet skal føle sig trygt og holdt af, når det kommer i Lilleby. Der skal være et varmt og genkendeligt miljø for barnet, som mødes af positive forventninger af de voksne i hverdagen. Børnene imellem lærer at drage omsorg og vise hensyn overfor hinanden så der opstår tillid, og børnene derved opnår en trivsel som giver plads til udvikling.

De pædagogiske læreplaner findes på hjemmesiden.

Vi vil skabe muligheder for børnene hver dag er i et udfordrende og udviklende miljø, hvor de bliver bekræftet i at have betydning for andre. Derud over er det vigtigt, at de får mulighed for at se deres bidrag til fællesskabet gør en forskel og vækker de andres respekt og tillid.

Vi skal se det enkelte barns ressourcer og guide dem ud fra disse, da børn vokser i, det de kan, det der lykkes.

Det er vores mål at børnenes selvværd styrkes ved:

- At vise anerkendelse af barnet

- At se barnets ressourcer og i aktiviteter tage udgangspunkt i disse

- At barnet føler tryghed og omsorg

- At barnet får succes oplevelser

- At barnet føler de gør en forskel ved, at vi ser og hører dem

- At barnet udvikler sig som et selvstændigt individ

Vi vil lære barnet at tro på sig selv, så det kan føle sig betydningsfuldt og lære at træffe selvstændige beslutninger og hvile i sig selv.

Igennem vores aktiviteter og samvær med børnene skal vi være med til at give dem en større forståelse for sig selv, hinanden og omverdenen.

Fælles værdier og mål vil vise vejen for vores pædagogiske udvikling i lilleby.

Lilleby og den overordnede ledelse tager afsæt i de formulerede værdier og mål

Copyright 2017 Spentrup Lilleby