Priser

Opdateret: 2020-12-19 11:09:05 | Priser | Spentrup lilleby

Prisen for en vuggestueplads 1/1 2023: 3200 kr. pr. mdr. i 12 mdr.

Prisen for en børnehaveplads 1/1 2023: 1900 kr. pr. mdr. i 12 mdr.

Beløbet indbetales så det er til disposition på vores konto første bankdag i hver måned. Kontonummer udleveres, når barnet er indskrevet.

Manglende betaling må som udgangspunkt betragtes som en opsigelse.

Opsigelse kan i sådan et tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.

Forinden modtages, hvis manglende betaling overskrider d. 4. i måneden, en rykkerskrivelse med påtænkt opsigelse.

Ved udstedelse af rykkerskrivelses tillægges et gebyr på 250 kr. jævnfør gældende lovgivning.

Nogle gange tilbyder vi at flytte et vuggestuebarn (fra ca. 2 år 9 mdr) over på børnehavegruppen. Der betales vuggestuetakst frem til at barnet fylder 3 år.

Forældrebetalingen justeres hvert år første januar.

Copyright 2017 Spentrup Lilleby