Priser

Opdateret: 2019-01-17 15:12:05 | Priser | Spentrup lilleby

Prisen for en vuggestueplads 1/1 2019: 2650 kr. pr. mdr. i 12 mdr.

Prisen for en børnehaveplads 1/1 2019: 1700 kr. pr. mdr. i 12 mdr.

Beløbet indbetales så det er til disposition på vores konto første bankdag i hver måned. Kontonr. Udleveres når barnet er indskrevet.

Manglende betaling må som udgangspunkt betragtes som en opsigelse.

Opsigelse kan i sådan et tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.

Forinden modtages rykkerskrivelse med påtænkt opsigelse.

Ved udstedelse af rykkerskrivelses tillægges et gebyr jævnfør gældende lovgivning.

Nogle gange tilbyder vi at flytte et vuggestuebarn (fra ca. 2 år 9 mdr) over på børnehavegruppen. Der betales vuggestuetakst frem til at barnet fylder 3 år.

Forældrebetalingen justeres hvert år første januar.

Copyright 2017 Spentrup Lilleby